ZWO Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Onze doelstellingen

 1. Invulling en bekendheid geven aan het werk van de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de leden van de kerk. Dit in samenwerking met Kerk in Actie in Utrecht
 2. Werken aan een duurzame relatie met mensen in andere delen van de wereld, op basis van gelijkwaardigheid, waarin we allen geven en ontvangen middels: samen helpen, delen, bouwen, groeien en vieren.
 3. In wisselwerking met mensen in andere delen van de wereld, van elkaar leren, elkaar bemoedigen en ondersteunen. Vooral in situaties van armoede, verdrukking, onrecht, oorlog, onderdrukking en vervolging. Ook het bijdragen aan het verlenen van noodhulp in situaties van (natuur-)rampen.
 4. Werken aan veranderingen in kerk en samenleving waartoe het evangelie ons roept. Samen met anderen nadenken over relaties en structuren in de wereld.

 

Als werkgroep van de diaconie houden wij ons bezig met diverse activiteiten.

Een aantal activiteiten zijn:

 • Voorbereiden mede uitvoering geven aan de ZWO diensten die 2x per jaar gehouden worden.
 • Speciale acties zoals de verkoop van de missiezendingskalender en de deeldoosjes in de 40 dagentijd.
 • Voorbereiding en mede organiseren van diensten in de 40 dagentijd.
 • Verzorgen van toelichtingen en Powerpointpresentaties bij diverse collectes.
 • Met Kerst en Pasen wordt aandacht gevraagd voor mensen, die b.v. om politieke redenen gevangen zitten. Dit gebeurt door handtekeningenacties en het versturen van wenskaarten.
 • Wij ondersteunen het project van de gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda:
  Foto project zendingsdiaconessen in RwandaVia een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren. Wij zien het belang van dit project voor de regio, en tevens een belangrijke nevendoelstelling in de verzelfstandiging van de gemeenschap wat betreft projectbeheer, monitoring en zelfvoorziening op het gebied van voeding. Ook de economische positie van de veelal zeer arme boeren wordt door het project verbeterd, zodat zij bijvoorbeeld geld hebben om voor het onderwijs van hun kinderen te betalen. Door middel van diverse acties proberen we financiële middelen te verwerven.
 • We organiseren thema-avonden met betrekking tot ZWO.
 • De verspreiding van het zendingsblad "Vandaar".

 

Verder staan er twee zondagen van het jaar in het teken van de zending en twee in het teken van het werelddiaconaat. De collectes zijn dan speciaal bestemd voor genoemde onderdelen van het werk. Ook kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij deze activiteiten en kunnen zo op hun eigen wijze een bijdrage leveren. De gemeenteleden worden over deze activiteiten regelmatig geïnformeerd door bijdragen in Samenloop. Ook plaatselijk heeft de werkgroep contact met scholen uit de omgeving en met andere organisaties die zich richten op hulp aan de medemensen in andere werelddelen.

Tevens is het mogelijk om voor het werk van ZWO en Kerk in Actie op een eenvoudige manier geld bijeen te brengen door Ansichtkaarten en postzegels te sparen of Oude mobieltjes in te zamelen. Zie hiervoor de informatie op de vervolgpagina's.

Contact

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Secretaris: Gerald Kersjes
Adres: Wintertuin 2, 3772 VM Barneveld
Telefoon: (0342) 400651
E-mail: zwo@pgbarneveld.nl

Voor giften aan de ZWO kunt u gebruik maken van ons rekening nummer: NL89ABNA0553419072, ten name van Diaconie Protestantse gemeente Barneveld.

Wilt u ook per mail nieuws ontvangen van Kerk in Actie ?

In onze kerk collecteren we regelmatig voor het werk van Kerk in Actie, die het zending- en (wereld)diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland uitvoert. Kerk in Actie geeft een digitale nieuwsbrief uit voor alle gemeenteleden en donateurs die bijdragen aan haar werk. Deze nieuwsbrief, genaamd Kerk in Actie Express, verschijnt 1 keer per maand per e-mail met vijf à zes korte berichten.

Wilt u Kerk in Actie Express ook ontvangen?
Meldt u zich dan aan via de website van Kerk in Actie.

De ZWO en Kerk in Actie willen u hartelijk bedanken voor de steun die u biedt via de collectes voor Kerk in Actie in onze kerk.

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Activiteiten

Overzicht alle activiteiten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland