Taize

wo. 18 oktober - LUCAS: Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” (Lc 10:1-9)

VERNIEUWBOUW BERICHT 4

De ziel van het gebouw

 De bouwcommissie heeft een goede start gemaakt en er is inmiddels een ontmoeting geweest met de architecten. In de vergaderingen komen uiteenlopende zaken aan de orde: parkeermogelijkheden, duurzaamheid, hergebruik van materialen, uitstraling, vergunningen etc. Al deze belangrijke zaken zijn voorwaardenscheppend. Uiteindelijk gaat het om de mogelijkheden die het gebouw biedt om te vieren, te ontmoeten, te leren.

Kun je daaruit de conclusie trekken dat het dus niet zo belangrijk is hoe het gebouw er uit ziet? Die suggestie wordt weleens gewekt: het gaat niet om de stenen maar om de levende geloofsgemeenschap. Helemaal waar, maar ook te kort door de bocht. Je kunt het materiële en het immateriële niet zo gemakkelijk van elkaar losmaken. In een boek over het (ver)bouwen van religieuze gebouwen las ik het volgende: “… religieuze objecten en handelingen mediëren (= bemiddelen) tussen het heilige en de ervaring daarvan. Zonder het materiële is het immateriële onkenbaar. Architectuur is altijd een van de manieren geweest om het immateriële te materialiseren.” (Oskar Verkaaik (red.), Gods huis in de steigers. Religieuze gebouwen in ontwikkeling, 2017)

In het proces van vernieuwbouw houden we ons als bouwcommissie en kerkenraad steeds voor dat een kerkgebouw (als totaliteit: exterieur en interieur) een bemiddelende rol heeft. We stellen ons vragen als: Draagt deze concrete ‘steen’ bij aan de bemiddeling van het geloof? Helpt deze keuze bij het ervaren van de onderlinge gemeenschap? Hoe geeft het concrete gebouw en de sfeer die daar hangt, handen en voeten aan onze visie? Lastige, maar vooral hele boeiende vragen die direct raken aan onze geloofsbeleving en onze visie op kerk-zijn. Het ideale antwoord op die vragen zal niet altijd te realiseren zijn. Je kunt natuurlijk heel veel willen, maar niet alles is mogelijk.

We willen dit gesprek over de ‘ziel van het gebouw’ niet alleen in de bouwcommissie en de kerkenraad voeren, maar ook met u en jou. Een mooi proces, het gaat ergens over! Ook voor de architecten is deze input heel belangrijk om een gebouw te ontwikkelen dat passend is: geen confectie, maar maatwerk.

Tijdens de kerkenraadsdag (eind oktober) gaan we heel concreet met bovenstaande vragen aan de slag. We zullen daar verslag van doen en willen in een volgende stap ook u en jou uitnodigen mee te denken. Hoe we dat precies gaan doen, houdt u nog van mij tegoed.

ds. Wilbert van Iperen

Voor reacties of vragen kunt u mailen naar: bouwcommissie@pgbarneveld.nl

 

Kerkdiensten

 • 22-10 | 10:00 Kerkdienst
  Kerk & Kunst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. L.H. van Rouendal

 • 22-10 | 11:00 FRIS-dienst met Avondmaalsviering
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 22-10 | 18:30 Kerkdienst
  Avondgebed met vooraf catechese en maaltijd
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

Alle kerkdiensten »

Activiteiten

 • 18-10 | 14:30 S.A.M.E.N
  locatie: Immanuëlkerk
  Voor iedereen , maar in het bijzonder voor de ouderen in onze gemeente

 • 01-11 | 14:30 S.A.M.E.N
  locatie: Immanuëlkerk
  Voor iedereen , maar in het bijzonder voor de ouderen in onze gemeente

 • 24-11 | 20:00 Musical Mozes
  locatie: Bethelkerk
  De musical Mozes vertelt het verhaal in beeld, geluid en zang.

Overzicht alle activiteiten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland