Contact gegevens

Predikanten

Naam Telefoon E-mail Wijk
Ds. H.A. Heuver 06-40375901 heuver@pgbarneveld.nl 1
Ds. A.P. Spaa 0342-420817 spaa@pgbarneveld.nl 2
Ds. A. Nicolai 0342-464484 nicolai@pgbarneveld.nl 3
Ds. W.G. van Iperen 0342-419745 vaniperen@pgbarneveld.nl 4
Ds. J. Esveldt 033-2460860 esveldt@pgbarneveld.nl  1

 

Kerkenraad

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter E. Fokkema (Eppie) 06-25051728 voorzitter@pgbarneveld.nl
Scriba G. Versteeg (Gert) 06-55335401 scriba@pgbarneveld.nl


Correspondentieadres
:
Postbus 100
3770 AC Barneveld

 

Pastoraal team

Functie Naam Telefoon E-mail
 Voorzitter W. van Iperen (waarnemend) (Wilbert)  0342-419745 voorzitter-pastoraat@pgbarneveld.nl
Secretaris J.A. Vreeke (Jan) 06-43855242 secretaris-pastoraat@pgbarneveld.nl

 

Kerkrentmeesters

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter W. Broekhuizen (Wim) 0342-493814 beheer@pgbarneveld.nl
Secretaris H. van Noort (Henk) 0342-416273 beheer@pgbarneveld.nl

 

Diaconie

Functie Naam Telefoon E-mail
 Voorzitter R. Schut (Rob) 0342–493965 diaconie@pgbarneveld.nl
Secretaris M. van Lagen (Marian)   diaconie@pgbarneveld.nl

 

Ledenadministratie

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan:.
Dhr. G.J. de Gijdt, Graaf van Lyndenlaan 40, 3771 JD Barneveld, tel. 0342-415266
Mevr. M.J. Sennema-de Boer, Lange Voren 52, 3773 AS Barneveld, tel. 0342-415403

E-mailadres voor beide: ledenadministratie@pgbarneveld.nl

 

Kerkelijk bureau

Adreswijzigingen, geboorte- en overlijdensberichten zenden aan.
Mevr. M.M. Stronkhorst-Hooijer, tel. 0342-401727

Aanvraag voor huwelijk en doop kan worden gedaan bij:
Mevr. Marjan Nikkels, Heestereng 8, 3773 AK Barneveld, tel. 0342-418337

Adres kerkelijk bureau: Postbus 100, 3770 AC Barneveld
E-mailadres voor beide: kerkelijkbureau@pgbarneveld.nl

 

Kosters

Bethelkerk
De Savornin Lohmanlaan 1
A.W. Groenevelt (Adwout)
0342-440584
zalen-bk@pgbarneveld.nl

Immanuëlkerk
Ericahof 62
A. van den Brink (Gied)
0342-413005
zalen-ik@pgbarneveld.nl

 

Webmaster

Het beheer van de website wordt uitgevoerd door een team van mensen. U kunt ons bereiken met uw suggesties, vragen en tips op webmaster@pgbarneveld.nl.

 

 

Kerkdiensten

 • 26-08 | 09:30 Afscheidsdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. W.G. van Iperen

 • 26-08 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A.M. Langhout uit Oldeberkoop

 • 02-09 | 09:30 Heilig Avondmaal
  Lopende viering
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A. van Vliet uit Rhenen

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland