Van de diaconie

Vanuit de diaconie willen we aandacht vragen voor het werk van de diaconie. In september van dit jaar zullen meerdere diakenen hun ambt neerleggen en zijn we dus op zoek naar nieuwe diakenen. Middels dit schrijven geven we aan waar de vacatures ontstaan. We zoeken een 1ste penningmeester, een secretaris en wijkdiakenen. De diaconie vergadert iedere maand m.u.v. de zomermaanden. Ook maakt iedere diaken deel uit van de Kerkenraad die ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar komt. Als diaken wordt u ongeveer 1x per 3 weken ingeroosterd om te collecteren in de kerk, eventueel aangevuld met begroeting bij de ingang van de kerk. Ook de mooie taak van bediening van het Heilig Avondmaal wordt door de diakenen gedaan en hiervoor wordt u af en toe ingeroosterd. Alle werkzaamheden zijn goed gedocumenteerd in een draaiboek voor de diakenen. Ter verduidelijking van de werkzaamheden hebben de 1ste penningmeester HJ van de Kolk en de wijkdiaken Berend Bakker een persoonlijk stukje geschreven en deze staan hieronder weergegeven.

Het werk van de 1ste penningmeester.

Deze functie wordt nu gedaan door HJ van de Kolk. Hij stopt niet als diaken, maar wel als 1ste penningmeester. Hierdoor kunnen de werkzaamheden goed overgedragen worden. De 1ste penningmeester doet alle betalingen en de 2de penningmeester, doet de bijbehorende boekhouding. De 2de penningmeester zal, zoals het er nu uitziet, nog minimaal 2 jaar aanblijven. Als 1ste penningmeester bent u verantwoordelijk voor de bankrekeningen van de diaconie, bloemengroet, HOOP, Helping Hands en ZWO.
Naast deze werkzaamheden bent u ook de penningmeester voor het Diaconaal Netwerk Barneveld en de vervanger voor de diaken die namens onze kerk deelneemt aan de vergaderingen van het DNB. Verder maakt de 1ste penningmeester de begroting en samen met de kerkrentmeesters het collecterooster. De 1ste penningmeester controleert ook de jaarrekening van de 2de penningmeester alvorens deze wordt aangeboden aan de kascontrolecommissie en de kerkenraad.
De 1ste penningmeester maakt ook deel uit van de bestedingscommissie, die jaarlijks geld ter beschikking
stelt van diaconale doelen. Verder regelt hij ook de kerstverlichting en speelt een belangrijke rol in het al dan niet verstrekken van leningen en giften.
Voor meer informatie of een gesprek m.b.t. de functie van 1e penningmeester kunt u contact opnemen met
HJ van de Kolk via het e-mailadres penningmeesterdiaconie@pgbarneveld.nl

 

Het doen en laten van een wijkdiaken.

In mei 2014 werd ik gepolst of ik zin had om actief te worden als diaken. Actief vond ik mezelf al maar diaken zijn, zei me niet zoveel. Maar het leek me wel wat om wat actiever te zijn in mijn kerk en dat is ook wel gebeurd hoewel het het afgelopen jaar wat passiever was doordat ik ook vond dat ik na 15 jaar eens van baan moest wisselen. Ik ben in september als diaken begonnen heb dingen kunnen doen en organiseren voor de mensen waar ik mee in contact kwam. Wel heeft het me altijd verwonderd hoe versplinterd hulpverlening is en ik vind dat dit eigenlijk veel beter gecoördineerd zou moeten worden. Naar mijn idee en ervaring van de afgelopen jaren zijn er zoveel lieve en meedenkende mensen bij de kerk, de gemeente en via andere kanalen dat eenzaamheid en armoede in de gemeente gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Ik
heb in ieder geval geleerd en bevestigd gezien dat je alleen niet zoveel kunt maar door te informeren, te luisteren en soms gewoon brutaal te vragen veel kunt betekenen voor je medemens. Hierin bleek het een uitdaging om niet te pamperen maar om uit te dagen.

En ik heb veel mensen beter leren kennen. Tijdens de diaconievergaderingen is tijd ingeruimd om lief en leed met elkaar te delen. Ik heb de nodige steun mogen ervaren in momenten dat ik het wat minder positief in zag, ook in het diaconale werk. Het is een team in al die jaren geweest die elkaar steunt en waar we elkaar nooit in de steek laten. Ook dat mag je ervaren als diaken.

De diensten vind ik persoonlijk fijn om te doen. Ook hierbij merk je de eenheid en voor mij vond ik de voorbereiding van het Heilig Avondmaal wel altijd bijzonder en een voorrecht om te doen. Even puzzelen maar op zondagochtend werd er eindelijk wel naar mij geluisterd...ook hierbij merk je altijd weer de eenheid, de bereidheid en de betrokkenheid.
Tuurlijk ben je weleens te druk, kun je er soms weinig bij hebben en heb je weleens geen zin in een vergadering maar ik kan het echt van harte aanbevelen om je actief in te zetten omdat je echt wat mag betekenen voor een ander en er veel van leert. Het is niet spannend, je doet gewoon zoals je bent en je geeft aan wat je goed kunt. Ingewikkeld is het niet. Mijn ervaring is dat het even een drempel van vrees waar je overheen moet.

Nu na bijna 4 jaar is het ook goed om het stokje over te geven. Wie pakt het stokje over? Wijkdiaken, Berend Bakker


Met dit verhaal hopen we dat u enthousiast wordt om een taak binnen de diaconie te gaan vervullen. Heeft u vragen dan kunt u een email sturen naar diaconie@pgbarneveld. nl, maar ons persoonlijk aanspreken mag natuurlijk altijd. U bent van harte uitgenodigd.

Namens de gehele diaconie, Rob Schut.

 

Kerkdiensten

 • 23-09 | 09:30 Doopdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

 • 23-09 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. H.J. Oortgiesen uit Ede

 • 23-09 | 18:30 Avondgebed
  Vooraf catechese
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J.J. Esveldt

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland