Praktische wijzigingen avondmaal Bethelkerk

U heeft in de Bethelkerk tijdens de laatste vieringen van het Heilig Avondmaal vast opgemerkt dat er één bankenrij extra is afgesloten. Dit hebben we niet uit luxe besloten maar doordat er binnen onze gemeente minder ambtsdragers en dan met name minder ouderlingen zijn. Praktisch bleek dat het vieren in 4 in plaats van in 5 bankenrijen prima te kunnen. Daarnaast hebben de predikanten aangegeven graag actief bij het uitdelen van brood en wijn betrokken te worden.
Velen van u zullen nog het beeld gewend zijn dat de predikant samen met de ouderling en de diaken van dienst achter de avondmaalstafel plaats namen en een grotere groep ambtsdragers u voorzag van brood en wijn. De avondmaalstafel blijft vanzelfsprekend staan zoals we gewend zijn maar ook de ouderling en diaken van dienst zullen nu zelf ook actief deel nemen. Een paar kleine praktische wijzigingen doordat de tijd met zich meebrengt dat er met name minder ouderlingen zijn. Niet omdat de opzet moet worden gewijzigd maar puur uit praktische overwegingen gemaakt. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

Namens de kerkenraad:
Berend BakkerKerkdiensten

 • 22-07 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 22-07 | 18:30 Zomer-zangdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

 • 29-07 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. B.A.M. Luttikhuis uit Utrecht

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland