Zomer-actie 2017 ZWO-commissie

Tegelijk met Samenloop valt bij u een brief in de bus, voorzien van een foto en toelichting. Dit betreft de jaarlijkse actie van de ZWO-commissie, ten behoeve van structurele projecten of noodhulp voor diegenen die het hard nodig hebben in ontwikkelingslanden.
In grote delen van de wereld leven mensen onder moeilijke omstandigheden. Plaatselijke kerken en organisaties uit de betreffende landen werken samen met Kerk in Actie en zetten zich in voor deze mensen. Ingeval van structurele hulp gebeurt dat door middel van kleinschalige projecten. Vanuit Kerk in actie is er ondersteuning via project-coördinatoren, die rechtstreekse contacten met de projecten hebben en goed weten waar het geld naar toe gaat. De werkgroep ZWO van de protestantse gemeente Barneveld staat voor zending , werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. We doen daarom een beroep op u voor een vrijwillige bijdrage, om een stukje van onze rijkdom te delen met de doelgroepen van de diverse projecten van Kerk in Actie. We hopen dat u de mensen voor wie een menswaardig bestaan niet vanzelfsprekend is, wilt steunen met uw betrokkenheid, gebeden en donatie. Uw inzet, gebeden en gaven zijn meer dan ooit nodig. Dat wordt ook verwoord door de volgende tekst:
Zoekend naar licht
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Christus ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Alvast bedankt voor uw gewaardeerde bijdrage. De ZWO commissie (email: zwo@pgbarneveld.nl)Kerkdiensten

 • 27-05 | 09:30 Zondag Trinitatis
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. W.G. van Iperen

 • 27-05 | 18:30 Themadienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 03-06 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Drs. H.R. van Riezen uit De Glind

Alle kerkdiensten »

Activiteiten

Overzicht alle activiteiten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland