04 februari 2018: ZWO dienst over Nehemia project

Al zes jaar is de Barneveldse familie Johan en Sanne Slager (met hun drie jonge kinderen) vanuit de organisatie Jeugd met een Opdracht YWAM, als zendelingen werkzaam onder straatkinderen in de township Worcester in Zuid-Afrika, de achterstandswijk Roodewal. De omstandigheden waarin mensen in townships wonen zijn nog altijd zeer moeilijk. Dagelijks worden kinderen geconfronteerd met intense problematiek zoals gebroken gezinnen, gebroken relaties, verslaving, ondervoeding en geweld. Deze problemen hebben gebrokenheid en hopeloosheid tot gevolg. Dikwijls eindigen vele jongeren in dezelfde vicieuze cirkel. Een normaal functionerende veilige gezins-situatie is bij vele jongeren uit de townships totaal onbekend!

Deze jongeren zijn veelal getraumatiseerd en beschadigd zijn door de thuissituatie, de situatie in de wijk en op school.

Het Nehemia Project van fam Slager is een plek waar de hoop van het evangelie, de jongeren en de gemeenschap samenkomen. De manier om ze te bereiken is het hebben en onderhouden van een relatie. Dit door het aanbieden van programma’s waar middels mentorschap, onderwijs en het geven van ambulante begeleiding het leven van de jongeren een nieuwe kans krijgt. De effecten van het project zijn succesvol en breiden zich uit.

De activiteiten betreffen met name vier doelgroepen: De ECO Boys, de ECO Girls (naschools programma), Happy families en SOC-men. Bij het naschoolse programma ECO-club (Equiping Christ Officers), worden jongens en meisjes van 8 tot 18 jaar begeleid in o.a. hun schoolwerk en thuis situatie . Wekelijks kunnen ze ook deelnemen aan sport en spel. Het evangelie en de liefde van Jezus fungeert als anker in de persoonlijke groei en ontwikkeling van de jongeren.
Servants Of Christ - SOC Men - betreft een programma voor jong volwassenen van 18+. Voor hen is er behoefte aan les- en sport-materialen, maar ook computers voor het begeleiden van het huiswerk voor hen die naar het voortgezet onderwijs gaan.
Daarnaast kan het project onze steun heel goed gebruiken voor kampeermaterialen voor de jaarlijkse jeugdkampen. De kampen worden sinds 2008 georganiseerd voor totaal zo'n 120 kinderen en jongeren. Even een weekend kamperen is een mooie, unieke en goedkope manier om diverse projectdoelen te realiseren. Deze kinderen gaan normaal nooit op vakantie. Ook de normale persoonlijke aandacht en de liefde die ze praktisch nooit krijgen (!), de programma's en het eten is voor hen onvergetelijk. Een absoluut jaarlijks hoogtepunt van het programma.

Kortom: Het Nehemia Project is er op gericht om kansloze jongeren te ondersteunen in het verbeteren van hun leven en leefomstandigheden De deelnemers in het project zijn een open deur naar het gezin. Door de vertrouwensband met de ouder of verzorger is het mogelijk om kennis over te dragen, te informeren en advies te geven. De missie van Jeugd met een opdracht is ‘God kennen en Hem bekend maken’. Op basis daarvan wil het Nehemia Project werken in Worcester. Wilt u dit mooie werk steunen? Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Commissie ZWO.

Kerkdiensten

 • 21-10 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 21-10 | 18:30 Themadienst
  M.m.v. band Revelation
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. J.P.E. Breure uit Voorthuizen

 • 28-10 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland