Augustinus (354-430) is één van de grootste kerkvaders uit de oudheid. Hij leefde in de tijd van het einde van het Romeinse rijk. In 410 werd Rome geplunderd door de Gothen en in het sterfjaar van Augustinus werd zijn bisschopstad Hippo belegerd door de Vandalen. Een rumourige tijd was het waarin Augustinus nadacht over de verhouding tussen kerk en wereld, tussen wat blijft en wat steeds verandert. Zijn gedachten zijn  terug te vinden in zijn grote werk De stad Gods (De civitate Dei)

Een ander bekend geschrift van de hand van Augustinus is de Belijdenissen (Confessiones) Uit dit werk waarin de kerkvader zijn weg tot geloof beschrijft, komt het gebed dat we centraal stellen in de dienst. Het is te vinden in het Liedboek bij Lied 908; een lied geïnspireerd door dit gebed van Augustinus

Hieronder vindt u de liturgie van de dienst met de tekst van het gebed

Liturgie 6 juli avonddienst

Intochtslied Lied 244;1 en 2

Bemoediging en groet

Lied 244: 3 en 4

Inleiding

Gebed van Augustinus

Laat heb ik u liefgekregen,
o schoonheid, zo oud en zo nieuw,
laat heb ik u liefgekregen!
En gij waart binnen en ik was buiten,
en daar zocht ik u, en ik rende, wanstaltig als ik was,
op de schone dingen af die door u gemaakt zijn.
Gij waart bij mij en ik niet bij u.
Ik werd ver van u gehouden door dingen die niet bestaan zouden hebben,
als ze niet in u bestaan hadden.
Geroepen hebt gij, geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken;
gestraald hebt gij, geschitterd en mijn blindheid verjaagd;
gegeurd hebt gij en ik heb ingeademd en snak nu naar u;
geproefd heb ik en nu honger en dorst ik;
aangeraakt hebt gij mij en ik ben ontvlamd naar uw vrede

Stilte

Gebed van Augustinus

Zingen Lied 908:1,3 en 5

Meditatie

Zingen Lied 654:1,2 4 en 5

Lezen Psalm 139:1-18

Stilte

Muzikale meditatie

Zingen Psalm 139:14

Inzameling der gaven

Gebed

Slotlied 908:6

Zegen

 

 

 

Kerkdiensten

 • 21-10 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 21-10 | 18:30 Themadienst
  M.m.v. band Revelation
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. J.P.E. Breure uit Voorthuizen

 • 28-10 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland