22-04 | 09:30 Heilig Avondmaal
Zittende viering

locatie: Bethelkerk
voorganger: Ds. A. Nicolai
1e collecte doel: Kerk in Actie: Oost-Ghouta in Syrië
2e collecte doel: Eigen kerkelijk werk
3e collecte doel: Beelduitzending en gebruik in kerkzaalorganist: Ali de Boer

violist: Agnes van Meerveld

lezer: Janette Hiemstra

beamer: Mathijs Riezebos en Herman Broekhuizen

 

zingen lied 8a: 1 en 3

bemoediging en groet

gebed op de drempel

zingen psalm 8: 4 en 6

kinderen gaan naar de kindernevendienst

gebed bij de opening van de schrift

schriftlezing Genesis 3: 1 t/m 13

zingen lied 944: 1 en 4

schriftlezing Genesis 3: 20 t/m 24

zingen lied 807: 1 en 6

preek

meditatieve muziek

zingen lied 823: 1 en 4

kinderen komen terug

in memoriam

voorbeden

mededelingen

inzameling van de gaven

toebereiding van de tafel

nodiging

zingen lied 377: 1, 4 en 5

beurtspraak

V:        De Heer zij met u.

G:        ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN.

V:        Heft uw harten omhoog.

G:        WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD.

V:        Brengen wij dank aan de HEER, onze God.

V:        HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN.

tafelgebed

Goede God,…

…Daarom danken wij U en zingen met alle engelen:

zingen Lied 117d (3 keer)

vervolg tafelgebed, besloten met Onze Vader.

vredegroet

de gemeenschap van brood en beker

gebed na de maaltijd

zingen lied 378: 1, 3 en 5

uitzending en zegen

Kerkdiensten

 • 22-04 | 09:30 Heilig Avondmaal
  Zittende viering
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 22-04 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 22-04 | 15:00 Heilig Avondmaal
  Met kerkradioluisteraars
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

Alle kerkdiensten »

Activiteiten

Overzicht alle activiteiten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland