27-05 | 09:30 Zondag Trinitatis


locatie: Bethelkerk
voorganger: Ds. W.G. van Iperen
1e collecte doel: Diaconaal vakantiewerk
2e collecte doel: Eigen kerkelijk werk
3e collecte doel: Beelduitzending en gebruik in kerkzaalOrde van dienst

Organist: mevr. Ali de Boer

 

AANVANG

Stilte, welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2

Groet en bemoediging

Kyriegebed: Lied 1003 (coupletten: voorganger; refrein: allen)

Glorialied: Lied 705: 1

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Schriftlezing: Exodus 3: 1-8

Samenzang: Lied 681 (2x)

Schriftlezing: Johannes 3: 1-8

Samenzang: Lied 681 (2x)

Verkondiging

Samenzang: Lied 695

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

Gebeden, responsie: Lied 368h

Inzameling van de gaven

Gebed over de gaven

 

HEENZENDING EN ZEGEN

Samenzang: Lied 687: 1 en 3

Zegen

Kerkdiensten

 • 27-05 | 09:30 Zondag Trinitatis
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. W.G. van Iperen

 • 27-05 | 18:30 Themadienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 03-06 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Drs. H.R. van Riezen uit De Glind

Alle kerkdiensten »

Activiteiten

Overzicht alle activiteiten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland