Beheer - College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren namens de kerkenraad het beheer over de materiële zaken van de kerk. Het college is ook belast met het bijhouden van de registers van de leden van de kerk en de organisatie van het kerkelijk bureau. Tenminste de helft van de leden van het college, waaronder alle leden van het moderamen (dagelijks bestuur) zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de kerkenraad.

Samenstelling college:

Naam Functie / Taken  
Dhr W. (Wim) Broekhuizen Voorzitter
Dhr J.G.M. (Hans) Bot Algemeen Adjunct
Dhr H. (Henk) van Noort Secretaris
Dhr A. (Aernout) Vos Penningmeester
Dhr C.J. (Kees) Leeuwis Ondersteunend lid
Dhr A.W. (Ad) Kreukniet Ondersteunend lid
Dhr P.A. (Patrick) Versteeg Ondersteunend lid

 

Collectebonnen

De bonnen zijn voor de volgende bedragen en hoeveelheden te koop:


 
De bonnen kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag over te maken op onderstaande bankrekening. In het vakje mededelingen kunt u aangeven hoeveel boekjes van welke soort u bestelt.

De administratie en bezorging van de door u bestelde collectebonnen worden verzorgd door de heren Egbert Ottens en Henk ten Brinke. Zij bezorgen de bonnen in principe zo snel mogelijk nadat uw overschrijving verwerkt is. In de zomer- c.q. vakantieperiode kan het voorkomen dat de levertijd wat langer is. Wilt u niet zonder bonnen komen te zitten adviseren wij om deze tijdig te bestellen. Een tweede punt is het aantal bonnen dat u bestelt, als u voldoende bonnen, voor een langere periode kunt bestellen scheelt dat, zeker in de vakantieperiode, werk voor de heren Ottens en Ten Brinke.

Bankgegevens

Bankrekeningen van de Protestantse gemeente te Barneveld:

Voor betaling van de vrijwillige bijdrage: 
NL38 ABNA 0924 4059 96 t.n.v. Prot Gemeente te Bveld

Voor bestellen van collectebonnen:
NL20 ABNA 0923 5551 45 t.n.v. Prot Gemeente te Bveld

 

Organisten

 • F.J. Bennen (Fokko)
 • Mw. A.G. de Boer (Ali)
 • A. Feijen (Alex)
 • K. van Ingen (Karel)
 • J. van der Meer (Jacob)
 • J. Roeleveld (Jan)
 • A.M. Sennema (André)
 • H. van Veelen (Erik)
 • M. Moree (Martin)

 

Actie kerkbalans

In 2016 is het thema van de actie kerkbalans “Mijn kerk …” Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Iedereen zal op de puntjes dan ook iets anders invullen. Voor de een is de kerk dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen.
Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en om u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

 

Giften, legaten, notarieel

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan het voordeel zelfs oplopen tot 52%.
U kunt overwegen dit voordeel ten goede te laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
 • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
 • deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
 • de begunstigde (Protestantse Gemeente te Barneveld en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over periodieke giften, hoe groot uw voordeel is of hoe u een overeenkomst kunt aangaan? Neemt u dan contact op met het college van kerkrentmeesters.

Trouwen in de kerk

Als u in een eredienst een zegen over uw huwelijk of levensverbintenis wilt vragen kunt u het beste eerst contact opnemen met uw predikant. Zelfs als de dienst buiten Barneveld en onder leiding van een andere predikant zal plaatsvinden. Het kerkelijk bureau kan u ook nader informeren over deze, voor u, belangrijke gebeurtenis.

 

Geboorte

Het is wenselijk dat u de geboorte van een zoon of dochter zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het kerkelijk bureau. Dit kan ook door het sturen van een geboortekaartje.

 

Doop

Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met de predikant die in de eerstvolgende voorgaat. In Samenloop en op deze website staat aangegeven wie dat is.

 

Koster(s)

 

Wijkindeling

Achter deze link vindt u de wijkindeling van onze gemeente.

 

Zaalhuur

De zalen in de kerkgebouwen kunnen, voor zover niet in gebruik voor eigen activiteiten, worden gehuurd voor kerkelijk gerelateerde bijeenkomsten.dat wil zeggen dat de doelstellingen van de huurder en het gebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het gebouw en de ruimten.

De kerkzaal van de Bethelkerk (ca 750 zitplaatsen) heeft een prima akoestiek en is goed geschikt voor concerten, het optreden van koren en het maken van CD-opnamen.

 

Kerkelijk bureau

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Martina Stronkhorst-Hooijer
Livingstonestraat 39
3772 KG Barneveld
0342 - 401727
kerkelijkbureau@pgbarneveld.nl

Kerkdiensten

 • 21-01 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

 • 21-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 21-01 | 18:30 Avondgebed
  Vooraf catechese en maaltijd
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

Alle kerkdiensten »

Activiteiten

Overzicht alle activiteiten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland