Predikanten

De Protestantse gemeente te Barneveld heeft 4 predikanten in dienst. Zij stellen zichzelf hieronder aan u voor inclusief hun contactgegevens.

Harmke Heuver

Harmke Heuver (1986) is in januari 2013 bevestigd als predikant aan de protestantse gemeente Barneveld.
Een prachtig lied vind ik "Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte. En als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken. En dan weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht", een parafrase van Deuteronomium 32:11. Voor mij drukt dit lied over God als een adelaar die waakt over haar jongen heel goed zowel de menselijke vrijheid en zoektocht uit, als ook hoe God zich ontfermt over ons allen.

 

Pastoraatsgroepen: Jeugd
Bijzonder Pastoraat: Wijk 1
Telefoon: 0342-744117
E-mail: heuver@pgbarneveld.nl
F
acebook: https://www.facebook.com/harmke.heuver
T
witter: www.twitter.com/harmkeh 

Wilbert van Iperen

Wilbert van IperenWilbert van Iperen (3 april 1970) is in 2005 predikant geworden bij de Immanuëlkerk. Sinds 2012 werkt hij 80%.
In een documentaire zei voormalig rev. Nicholas Holtam van de Londense kerk 'St. Martin in the Fields' over de kerk: "What we hope is that we have the courage to break new ground and that what mistakes we make can be made in the right direction." (vert. Wij hopen dat we pionierswerk durven te verrichten en dat we fouten maken in de juiste richting.)
Wilbert is actief als bestuurslid van Stichting De Passie Barneveld. Hij is in juni 2014 gepromoveerd op een onderzoek naar de presentie en de receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Pastoraatsgroepen: Starters
Bijzonder pastoraat: Wijk 4
Telefoon: 0342-419745
E-mail: vaniperen@pgbarneveld.nl
Facebook: http://www.facebook.com/wilbert.vaniperen
Blog:  http://wilbertvaniperen.wordpress.com

 

Atzo Nicolai

Atzo NicolaiAtzo Nicolai is in 2001 predikant geworden bij de Immanuëlkerk. 

Persoonlijke boodschap: ‘De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd.’ Die tekst uit Jesaja 50 spreekt mij momenteel erg aan.

Ik haal daaruit de oproep om zo te luisteren dat de ander de ruimte krijgt om zich uit te spreken en zo te spreken dat bij de ander de oren open gaan. Als we in de nieuw ontstane gemeente elkaar zo zullen horen en aanspreken dan zullen we groeien als de ene gemeenschap waar de Stem van God gehoord en beantwoord wordt.


Pastoraatsgroepen: Bouwers
Bijzonder pastoraat: Wijk 3
Telefoon: 0342-464484
E-mail: nicolai@pgbarneveld.nl
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001968324636

Philip Spaa

Philip SpaaPhilip Spaa (25 augustus 1966) is in 2004 predikant geworden bij de Bethelkerk. 

Favoriete uitspraken: "Een mens weet pas dat hij iets weet, als hij weet dat hij niets weet" (Socrates)
en "komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen" (Gez. 242 LvdK).

Pastoraatsgroepen: Senioren
Bijzonder pastoraat: Wijk 2
Telefoon: 0342-420817
E-mail:  spaa@pgbarneveld.nl
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002196554371

Kerkdiensten

 • 28-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. W.G. van Iperen

 • 28-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10:30 uur
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 28-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

Alle kerkdiensten »

Activiteiten

Overzicht alle activiteiten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland